Po co właściwie sortować śmieci, skoro większość z nich albo będzie spalona albo trafi na składowisko!?

Prawo jest bezlitosne – selektywnie zebranych odpadów nie można mieszać. Takie działanie zagrożone bardzo wysokimi karami finansowymi, nawet do miliona złotych! Z kolei odpadów selektywnie zebranych nie można zeskładować – tu też prawo stawia bariery – są to odpady, które mają wysoką wartość energetyczną, co wyklucza je z procesu stabilizacji i składowania. Czasy, kiedy odpady […]