Sorteusz

Odpady elastyczne stanowią zaledwie 5% plastikowych odpadów. Choć są one niezwykle funkcjonalne i pozwalają na przedłużenie trwałości produktów, stanowią też wyzwanie dla systemu odpadowego – konsumenci często wyrzucają je do odpadów zmieszanych, a ich mały rozmiar powoduje, że sortowanie jest bardziej wymagające.

 

Dlaczego segregacja odpadów elastycznych jest tak ważna?

Wciąż zdecydowanie za mało odpadów elastycznych trafia do recyklingu. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka: niedostateczna świadomość społeczeństwa o sposobach segregacji oraz o potencjale recyklingowym, niewielkie rozmiary opakowań i ich różnorodność. Trzeba jednak wiedzieć, że tworzywa, z których się składają, można powtórnie przetworzyć. Warto więc zadbać o to, by jak najmniej takich odpadów trafiało do spalenia lub na wysypisko, a jak najwięcej mogło stać się surowcem wtórnym.

 

Dzięki temu wspieramy:

  • Ochronę środowiska: Segregacja odpadów elastycznych pozwala na ich recykling i ponowne wykorzystanie. Dzięki temu ograniczamy ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci i wspieramy rozwój Gospodarki o obiegu zamkniętym (cyrkularnej).
  • Oszczędność surowców: Produkcja nowych materiałów z surowców naturalnych wymaga zużycia dużej ilości samych surowców ale też energii i wody. Przetwórstwo odpadów elastycznych pozwala na zmniejszenie zużycia tych surowców i ochronę zasobów naturalnych.
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych: Spalanie odpadów elastycznych powoduje emisję do atmosfery szkodliwych gazów cieplarnianych, przyczyniając się do zmian klimatu. Dodatkowo uniemożliwia odzysk surowców z polimerów – raz spalone nigdy nie wrócą do obiegu. Recykling tych odpadów pozwala natomiast na ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych.
  • Rozwój gospodarczy: Segregacja i recykling odpadów elastycznych stwarza nowe możliwości dla biznesu i tworzy nowe miejsca pracy.

 

Jakie są korzyści z segregacji odpadów elastycznych?

  • Oszczędność: Segregacja odpadów pomaga ograniczyć ilość zużywanych surowców pierwotnych.
  • Czystsze środowisko: Dzięki temu, że mniej odpadów trafia na wysypisko, segregacja odpadów przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu.
  • Satysfakcja z dbania o środowisko: Segregacja odpadów to prosty sposób na działanie proekologiczne i edukowanie innych na temat korzyści wynikających z takich działań.

 

Segregacja odpadów elastycznych jest niezwykle ważna dla ochrony środowiska naturalnego, oszczędzania surowców naturalnych i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.